Chi tiết sản phẩm
  • ĐÈN KHÒ
  • Giá: Liên hệ
  • Hãng sản xuất:
  • Lượt xem: 3033

* Mô tả:

- Đèn khò  Việt nam                               dây 5 mét ; 7 mét                   giá : Liên hệ

- Đèn khò Pháp                                         dây 7 mét                              giá : 4.500.000đ

- Đèn khò ý                                              dây 10 mét                             giá : 4.000.000đ

Tin tức

vỉ trồng cây thoát nước ngầm cho bề mặt cong

Thi công chống thấm sàn mái hai lớp màng khò nóng bitum...

Video